naukaJavy.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Kurs języka Java

Obsługa wyjątków

Email Drukuj

Wyjątki są rzucane i propagowane tak długo jak długo pozostają nie przechwycone. Wyjątki nie przechwycone propagują się aż do metody main(...) i - jeśli także tam nie są przechwycone - powodują przerwanie wykonania programu. O tym w jaki sposób wyjątki są propagowane pisałem w artykule "Propagowanie wyjątków". O tym, że pewne wyjątki trzeba deklarować i w jaki sposób to robić dowiadujemy się z artykułu "Deklarowanie wyjątków". W niniejszym artykule nauczymy się wyjątki przechwytywać.

Aby przechwycić wyjątek rzucany przez pewien fragment kodu należy ten kod ując w klauzulę try-catch-finally. Składnia poniżej:

try {
{kod programu}
} catch( {deklaracja zmiennej dla obiektu wyjątku} ) {
{kod obsługi błędu}
} finally {
{kod wykonywany zawsze}
}

Kod którego wyjątki chcemy przechwytywać to {kod programu}. Element {deklaracja zmiennej dla obiektu wyjątku} to deklaracja zmiennej typu takiego jak obsługiwany wyjątek do której będzie przypisany obiekt rzuconego i przechwyconego wyjątku. Wewnątrz klauzuli catch umieszczamy kod obsługi błędu - kod ten będzie wykonany tylko i wyłącznie wówczas gdy kod {kod programu} rzuci wyjątek typu zgodnego z typem określonym w deklaracji {deklaracja zmiennej dla obiektu wyjątku}. Kod umieszczony wewnątrz klauzuli finally będzie wykonany zawsze, niezależnie od tego czy {kod programu} rzucił wyjątek czy nie.

Klauzula finally jest opcjonalna, za to klauzul catch może być dowolnie wiele. Może zdarzyć się - i często się zdarza - że kod ujęty w pojedynczej klauzuli try zwraca kilka różnych typów wyjątków. Możemy wtedy umieścić osobne klauzule catch dla obsługi każdego z tych wyjątków, ale możemy też umieścić jedną klauzulę catch do obsługi ich wszystkich - wystarczy, że korzystając z własności polimorfizmu (patrz artykuł "Polimorfizm") określimy typ wyjątku jako Exception.

Zmodyfikujmy teraz przykład z artykułu "Deklarowanie wyjątków" tak, aby wyjątek rzucany w metodzie someOp(...) był przechwytywany i obsługiwany w metodzie main(...). Poniżej kod nie zawierający jeszcze obsługi wyjątku:

public class TestClass {
public static void main(String[] args) throws Exception {
System.out.println("Przed wywołaniem");

someOp(args);

System.out.println("Za wywołaniem");
}

static void someOp(String[] args) throws Exception {
if (args.length == 0)
throw new Exception("Brak parametrów");

System.out.println("Za wyjątkiem w metodzie");
}
}

Powyższy przykład zmodyfikujemy w ten sposób, że metodę someOp(...) pozostawimy bez zmian, za to wywołanie tej metody w metodzie main(...) ujmiemy w klauzulę try. Metoda main(...) powinna wyglądać następująco:

public static void main(String[] args) {
System.out.println("Przed wywołaniem");

try {
someOp(args);

System.out.println("Za wyjątkiem");
} catch (Exception exc) {
System.out.println("Obsługa wyjątku");
} finally {
System.out.println("Zawsze się wykona");
}

System.out.println("Za wywołaniem");
}

Metoda someOp(...) zgłasza wyjątek, więc tekst "Za wyjątkiem w metodzie" nie zostanie wyświetlony - tu jeszcze nie ma obsługi wyjątku więc wykonanie metody będzie przerwane gdy zostanie on rzucony. Wyjątek rzucony w metodzie someOp(...) jest propagowany do metody main(...). W metodzie main(...) wyjątek ten otrzymujemy w rezultacie wywołania metody someOp(...). Wywołanie to jest ujęte w klauzulę try, więc wyjątek jest przechwycony - nie będzie przerwane wykonanie metody main(...), jednak będzie przerwane wykonanie kodu ujętego w klauzuli try, zatem tekst "Za wyjątkiem" nie zostanie wyświetlony. Od razu po wywołaniu metody someOp(...), z której otrzymaliśmy wyjątek, sekwencja wykonania przechodzi do kodu obsługi wyjątku - w naszym przypadku jest to wyświetlenie napisu "Obsługa wyjątku". Po wykonaniu kodu obsługi wyjątku wykonywany jest kod z klauzuli finally, tak więc wyświetlany jest tekst "Zawsze się wykona". Na tym kończy się sekwencja zdarzeń związanych z wyjątkiem. Wyjątek jest przechwycony i obsłużony, tak więc program może się teraz wykonywać normalnie - wykonanie metody main(...) nie jest przerywane a więc napis "Za wywołaniem" zostanie wyświetlony. Zauważmy także, że nie deklarujemy już że metoda main(...) rzuca wyjątek typu Exception (nie musimy w deklaracji metody main(...) pisać throws Exception). Wyjątek ten jest przez nas zawsze obsługiwany, tak więc nigdy nie będzie przez tą metodę zwrócony.

 

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Reklama

Wiadomości

Vishal Sikka, CTO w firmie SAP zaapelował o autentyczne, pełne przekazanie zarządzania rozwojem języka i platformy Java w ręce zrzeszenia firm działającego na zasadzie równoprawności - zrzeszenia nie zdominowanego przez firmę SUN, czy obecnie Oracle (SUN został kupiony przez Oracle).

Jednocześnie zaapelował o udostępnienie kodu źródłowego Maszyny Wirtualnej Javy na zasadach open-source.

SAP zdecydowany jest zainwestować znaczne środki w rozwój Javy, jeśli tylko postulaty te zostaną spełnione – dodał.

Co to jest

Apache Lucene Java to biblioteka open-source napisana w języku Java. Lucene służy do implementacji mechanizmów wyszukiwania pełnotekstowego – taki mały Google, który możemy mieć we własnej aplikacji.


© Wszelkie prawa zastrzeżone dla Mariusza Lipińskiego

kontakt: mariusz.lipinski@naukajavy.pl | strona domowa: www.mariuszlipinski.pl