naukaJavy.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Kurs języka Java

Tworzenie obiektów

Email Drukuj

Klasa jest tylko definicją typu, a dopiero instancja klasy, tj. obiekt, to konkretny byt. Klasa która reprezentuje zbiór dyskowy ma takie właściwości (zmienne) jak ścieżka dostępu, ale dopiero instancja tej klasy reprezentuje konkretny plik lub katalog, tj. dopiero instancja klasy ma do zmiennej przechowującej ścieżkę dostępu przypisaną konkretną wartość. To dla instancji klasy (tj. dla obiektu) możemy wywoływać metody, które np. spowodują skasowanie pliku czy katalogu opisanego przez ten obiekt.

Obiekty tworzymy przy pomocy operatora new. Argumentem tego operatora jest klasa. Składnia instrukcji tworzenia obiektu ma następującą postać:

new {nazwa klasy}({argumenty inicjalizacji obiektu});

Gdzie {nazwa klasy} określa typ nowo tworzonego obiektu a {argumenty inicjalizacji obiektu} to wartości które będą użyte do inicjalizacji stanu tego obiektu. Przykładowo, aby utworzyć obiekt klasy File który reprezentuje plik o nazwie file.txt znajdujący się w katalogu C:/mydir i przypisać ten obiekt do zmiennej o nazwie myFile typu File napiszemy:

File file = new File("C:/mydir/file.txt");

Argumenty inicjalizacji obiektu są to argumenty wywołania konstruktora klasy. Konstruktor klasy to specjalna konstrukcja przypominająca metodę, której zadaniem jest właśnie inicjalizacja stanu nowo tworzonego obiektu.

 

Komentarze  

 
+22 2011-12-06 21:16
Nie powinno być:
File myFile = new File("C:/mydir/file.txt"); ?
 
 
+4 2011-12-07 16:20
Tak, powinno być tak jak piszesz.
 

Wiadomości

Vishal Sikka, CTO w firmie SAP zaapelował o autentyczne, pełne przekazanie zarządzania rozwojem języka i platformy Java w ręce zrzeszenia firm działającego na zasadzie równoprawności - zrzeszenia nie zdominowanego przez firmę SUN, czy obecnie Oracle (SUN został kupiony przez Oracle).

Jednocześnie zaapelował o udostępnienie kodu źródłowego Maszyny Wirtualnej Javy na zasadach open-source.

SAP zdecydowany jest zainwestować znaczne środki w rozwój Javy, jeśli tylko postulaty te zostaną spełnione – dodał.

Reklama

Co to jest

Apache Lucene Java to biblioteka open-source napisana w języku Java. Lucene służy do implementacji mechanizmów wyszukiwania pełnotekstowego – taki mały Google, który możemy mieć we własnej aplikacji.


© Wszelkie prawa zastrzeżone dla Mariusza Lipińskiego

kontakt: mariusz.lipinski@naukajavy.pl | strona domowa: www.mariuszlipinski.pl