naukaJavy.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Kurs języka Java

Operatory przypisania

Email Drukuj

Klasyczny operator przypisania to operator =. Operator ten przypisuje zmiennej wskazanej po swojej lewej stronie wartość wyrażenia prawej strony. Jeśli zmienna jest zmienną typu prostego to przypisanie wartości jest literalne. Jeśli zmienna jest zmienną typu obiektowego (tj. jest referencją), to do zmiennej tej przypisywane jest wskazanie na obiekt wskazany po prawej stronie operatora przypisania, nie zaś sam obiekt. Zmiennej typu obiektowego można także przypisać wartość null.

Java oferuje także złożone operatory przypisania. Z pośród nich interesujące są dla nas operatory: +=, -=, *= oraz /=. Operatory te służą jedynie do skracania zapisu operacji które tak czy inaczej moglibyśmy zapisać przy użyciu operatorów +, -, *, / i zwykłego operatora przypisania. Stosując złożone operatory przypisania, możemy przypisanie postaci:

{zmienna x} = {zmienna x} + {wyrażenie};

zastąpić przypisaniem:

{zmienna x} += {wyrażenie};

przypisanie postaci:

{zmienna x} = {zmienna x} - {wyrażenie};

przypisaniem:

{zmienna x} -= {wyrażenie};

i dalej, analogicznie, przypisanie wyniku mnożenia czy dzielenia pewnej zmiennej do samej siebie możemy zapisać w skróconej formie z użyciem operatorów *= i /=.

Prawa strona instrukcji przypisania złożonego jest zawsze wyliczana jako pierwsza, tak więc, przykładowo, wyrażenie x *= 1 + 2 jest równoważne wyrażeniu x = x * (1 + 2) a nie wyrażeniu x = x * 1 + 2.

 

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Reklama

Wiadomości

Vishal Sikka, CTO w firmie SAP zaapelował o autentyczne, pełne przekazanie zarządzania rozwojem języka i platformy Java w ręce zrzeszenia firm działającego na zasadzie równoprawności - zrzeszenia nie zdominowanego przez firmę SUN, czy obecnie Oracle (SUN został kupiony przez Oracle).

Jednocześnie zaapelował o udostępnienie kodu źródłowego Maszyny Wirtualnej Javy na zasadach open-source.

SAP zdecydowany jest zainwestować znaczne środki w rozwój Javy, jeśli tylko postulaty te zostaną spełnione – dodał.

Co to jest

Apache Lucene Java to biblioteka open-source napisana w języku Java. Lucene służy do implementacji mechanizmów wyszukiwania pełnotekstowego – taki mały Google, który możemy mieć we własnej aplikacji.


© Wszelkie prawa zastrzeżone dla Mariusza Lipińskiego

kontakt: mariusz.lipinski@naukajavy.pl | strona domowa: www.mariuszlipinski.pl